Toimitusjohtajan katsaus

Jäte- ja energia-alojen kehitys on ollut huimaa erityisesti kuluneen vuosikymmenen aikana, ja tahti vaikuttaa vain kiihtyvän tulevaisuudessa. Voimakas pyrkimys päästöttömyyteen leimaa kehitystä molemmilla aloilla. 

Päästöttömyys ja kiertotalouden edistäminen lähtökohtina toiminnan kehittämiselle

Westenergy toimii linkkinä kahden hyvin nopeasti kehittyvän toimialan välillä: Westenergyn laitos on tärkeä osa kunnallista jätehuoltoratkaisua, ja samalla olemme merkittävä energiantuottaja, sillä laitoksessamme tuotetaan yli puolet Vaasan alueen kaukolämpötarpeesta ja sähköä noin 10 000 kotitalouden tarpeisiin vuosittain. Asemamme tässä toimialojen leikkauspisteessä tekee toimintaympäristöstämme mielenkiintoisen ja haastavan. Jäte- ja energia-alojen kehitys on ollut huimaa erityisesti kuluneen vuosikymmenen aikana, ja tahti vaikuttaa vain kiihtyvän tulevaisuudessa. Voimakas pyrkimys päästöttömyyteen leimaa kehitystä molemmilla aloilla. Vielä kymmenen vuotta sitten lähes puolet yhdyskuntajätteestä sijoitettiin kaatopaikalle ja suuri osa kaukolämmöstä tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla, mutta jäte-energialaitosten aloitettua toimintansa kaatopaikkasijoitus on siirtynyt lähes historiaan, ja energiantuotannossa pyritään hyödyntämään uusiutuvia energiamuotoja huomattavasti aiempaa tehokkaammin ja monipuolisemmin.

Olemme vieneet Vaasan aluetta jälleen askeleen lähemmäs hiilineutraalia energiantuotantoa.

CEO

Myös me Westenergyllä pyrimme jatkuvasti kehittämään yhtiömme ja laitoksemme toimintaa siten, että ympäristölle ja ilmastolle aiheutuisi toiminnasta mahdollisimman vähän kuormitusta. Viime vuosi olikin tässä suhteessa Westenergylle erityisen merkittävä, sillä laitoksessa otettiin käyttöön uusi savukaasupesuri. Savukaasujen puhdistus oli jo aiemmin korkealla tasolla, mutta pesurin ansiosta laitoksen savukaasut pystytään puhdistamaan entistäkin tehokkaammin, ja samalla pesuri mahdollistaa aiempaa huomattavasti tehokkaamman energian hyödyntämisen. Laitoksen energiatehokkuus on parantunut merkittävästi, sillä pesuri tuo kaukolämmön tuotantoon noin 10 megawatin lisätehon polttoaineen määrää lisäämättä. Savukaasupesurin käyttöönotto onnistui hyvin, ja haluankin kiittää Vaasan Sähkö Oy:tä erinomaisesta yhteistyöstä investoinnin toteutuksessa. Olemme vieneet Vaasan aluetta jälleen pienen askeleen lähemmäs tavoitetta hiilineutraalista energiantuotannosta.

WE-vuosikertomus_2019_Toimitusjohtajan katsaus-1

Tällä hetkellä alan kehitystä ohjaa vahvasti myös kiertotalousmallin mukainen ajattelutapa. Kiertotalous ei ole vain kierrättämistä vaan uudenlainen talousmalli, joka haastaa meidät tarkastelemaan tuotantoprosesseja ja materiaalien hyödyntämismahdollisuuksia täysin uudella tavalla. Kiertotalous tähtää siihen, ettei jätteitä synny vaan yhden tuotantoprosessin sivu- ja jäännöstuotteet hyödynnetään raaka-aineina toisissa tuotantoprosesseissa. Keskeistä kiertotaloudessa on myös se, että materiaalien arvo pyritään säilyttämään kierrossa. Pyrkimyksemme onkin paitsi hioa itse laitoksen toiminta huippuunsa, myös edesauttaa aidon kiertotalouden kehittymistä koko laajalla toiminta-alueellamme. Yhteistyömme Lakeuden Etappi Oy:n ja Suomen Erityisjäte Oy:n kanssa laitoksen tuhkan hyödyntämisessä on oivallinen esimerkki toimivasta kiertotaloudesta. Tuhkasta eroteltu metalli kierrätetään ja tuhka hyödynnetään maanrakennusmateriaalina erilaisissa pohja- ja väylärakenteissa, ja sitä käytetään myös erilaisten betonituotteiden, kuten pihakivien ja betonielementtien valmistuksessa. Metallien uusiokäyttö vähentää ilmaston kuormitusta, ja tuhkan hyötykäyttö säästää neitseellisiä raaka-aineita, kuten hiekkaa ja soraa. Kiertotalouden keinoin luonnonvaroja pystytään käyttämään kestävästi.

Pyrkimyksemme on paitsi hioa laitoksen toiminta huippuunsa, myös edesauttaa aidon kiertotalouden kehittymistä.

Päästöttömyys ja kiertotalouden edistäminen ovat meillä keskeisessä asemassa toiminnan kehittämisessä, ja visiomme on, että seuraavalle vuosikymmenelle siirryttäessä toimintaamme liittyvä logistiikka on hyvin pitkälti biokaasuvetoista, tuotantoprosessiimme liittyvät eri materiaalit hyödynnetään entistäkin tehokkaammin ja että energiantuotantomme on hiilineutraalia. Olemme strategiatyössämme tunnistaneet nämä tavoitteet keskeisimmiksi toimintamme kehittämisen kannalta, ja tavoitteet on jalostettu konkreettisiksi kiertotaloushankkeiksi hyvässä yhteistyössä Vaasan yliopiston sekä energian ja kestävän kehityksen tutkimusalusta VEBIC:in kanssa. Hankkeemme laitoksen tuottaman hiilidioksidin talteen ottamiseksi, varastoinniksi ja hyödyntämiseksi on saanut ensimmäisen vaiheen toteutukseen Työ- ja elinkeinoministeriöltä 100 000 euron suuruisen avustuksen, joten tänä vuonna lähdemme selvittämään, mikä teknologia soveltuu parhaiten Westenergylle hiilidioksidin talteen ottamiseksi.

Kiertotaloushankkeissamme hyvin keskeisessä asemassa on yhteistyö niin korkeakoulujen kuin teollisuudenkin toimijoiden kanssa.

On selvää, että Westenergyn on mahdotonta yksin löytää ratkaisut monimutkaisiin ilmasto- ja kiertotaloushaasteisiin. Kaikissa kiertotaloushankkeissamme hyvin keskeisessä asemassa onkin maakunta- ja jopa valtionrajat ylittävä yhteistyö niin korkeakoulujen kuin teollisuudenkin eri toimijoiden kanssa. Pyrimme tunnistamaan alan toimijat ja tekniset edelläkävijät sekä rakentamaan jäte-energia-alalle konsortioita, jotka lähtevät yhdessä toteuttamaan kiertotaloushankkeita ja ratkaisemaan alan kehityshaasteita. Näkemyksemme on, että juuri tällaisilla vapaaehtoisilla yhteistyöhankkeilla pystytään löytämään ratkaisuja ilmasto- ja kiertotaloushaasteisiin huomattavasti tehokkaammin kuin esimerkiksi verotuksen tai päästökaupan keinoin. Aitoa kehitystä ei saada aikaan sanktioin vaan kannustamalla ja motivoimalla. Vaihtoehtona jätteen energiahyödyntämisen verotukselle ja päästökaupan piiriin siirtämiselle olemmekin yhteistyössä useiden alan toimijoiden ja etujärjestöjen kanssa laatineet Ympäristöministeriölle ehdotuksen Green Dealistä – sopimuksesta, joka pohjautuu nimenomaan vapaaehtoiseen ja paikalliseen kiertotalouden edistämiseen erilaisten hankkeiden puitteissa.

Haastavasta huoltojaksosta huolimatta tuotimme enemmän energiaa kuin aiempina vuosina.

Jätteen energiahyödyntämisen asema on herättänyt koko olemassaolonsa ajan paljon keskustelua. Meidän näkemyksemme on, että jätteen energiahyödyntämisellä on tärkeä rooli koko yhteiskuntamme toimivuuden kannalta, sillä Westenergyn kaltaiset jäte-energialaitokset jalostavat sähköksi, lämmöksi ja uusiomateriaaleiksi sen osan jätteestä, jota ei eri syistä pystytä muulla tavoin hyödyntämään. Energiahyödyntämisellä on oma tärkeä tehtävänsä kiertotaloudessa, ja keskeistä on pyrkiä jatkuvasti kehittämään toimintaa.

Nature

Westenergyn vuosi 2019 oli monella tapaa hyvin tapahtumarikas. Vuonna 2019 omistajakunnassamme tapahtui merkittävä muutos, kun Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy liittyi omistajakuntaamme. Samassa yhteydessä muut omistajat vahvistivat osuuksiaan yhtiössä. Omistuspohjan laajenemisen myötä noin 20 prosenttia Suomen kunnista kuuluu Westenergyn toiminta-alueeseen. Omistuspohjan laajeneminen on luottamuksenosoitus Westenergyn toimintaa kohtaan, ja yhdessä laajan ja ammattitaitoisen omistajakuntamme kanssa voimme lähteä kehittämään toimintaa eteenpäin tulevaisuudessa. Haluankin kiittää kaikkia omistajayhtiöitämme menestyksekkäästä vuodesta 2019.

Haluan kiittää myös henkilökuntaamme hyvästä työpanoksesta kuluneena vuonna. Saavutimme monet vuodelle 2019 asetetuista tavoitteista. Savukaasupesurin asennus ja käyttöönotto toi merkittäviä lisähaasteita laitoksen vuosihuoltoon, mutta haastavasta huoltojaksosta huolimatta tuotimme enemmän energiaa kuin minään aiempana vuonna laitoksen kahdeksanvuotisen historian aikana. Meillä on motivoitunut ja osaava henkilökunta, jonka kanssa voi ylpeänä lähteä kehittämään yhtiön ja laitoksen toimintaa kohti uusia haasteita uudelle vuosikymmenelle.

 

Olli Alhoniemi, toimitusjohtaja