Työturvallisuus & työterveys

Ennakointi on turvallisuuden kulmakivi

Työterveyden ja -turvallisuuden saralla tavoitteet saavutettiin vuonna 2019: henkilöstön sairauspoissaoloprosentti jäi selkeästi alle kolmen, erilaisia turvallisuushavaintoja ja -ilmoituksia tehtiin tavoitemäärä eli yli 160 kappaletta ja työtapaturmilta vältyttiin jo neljäntenä vuonna peräkkäin. ”Numeerisia tavoitteita olennaisempaa on kuitenkin se, mitä tavoiteluvut pitävät sisällään. Tavoitteiden toteutuminen nimittäin edellyttää, että henkilöstö mieltää työturvallisuuden tärkeäksi ja osallistuu työturvallisuuden kehittämiseen tekemällä aktiivisesti konkreettisia havaintoja työympäristöstään.”, kertoo työsuojelupäällikkönä Westenergyllä työskentelevä Rauno Tuokkola.

Turvallisuushavainnot johtavat usein konkreettisiin parannuksiin ja muutostöihin.

Ennakointi on turvallisuustoiminnan kulmakivi. Westenergyllä uudet turvallisuushavainnot ja -ilmoitukset käsitellään päivittäin aamupalaverin yhteydessä, ja samalla määritellään korjaavat tai ehkäisevät toimenpiteet sekä näiden toteutusaikataulut. ”Meillä vallitsee hyvä turvallisuuskulttuuri. Kaikki ovat sitoutuneita 0-tapaturmaa -ajatteluun, ja myös yhtiön ulkopuoliset toimijat tekevät aktiivisesti turvallisuushavaintoja.”, Tuokkola kehuu. Viime vuonna turvallisuushavaintojen käsittelyn tueksi otettiin käyttöön uusi työalusta, jonka ansiosta turvallisuusilmoituksen voi tehdä vaikka paikan päällä puhelimella, ja mukaan voi halutessaan liittää kuvia.

Turvallisuushavainnot johtavat usein konkreettisiin parannuksiin ja muutostöihin, joten ei ole sattumaa, että Westenergyllä työsuojelupäällikön tehtäviä hoitaa laitoksen kunnossapitopäällikkö. ”Viime vuonna työntekijöiden turvallisuutta parannettiin esimerkiksi asentamalla pohjakuonakuokkiin sulkuventtiilit sekä tekemällä tasolaajennuksia laitoksen sisällä. Riskiarviointia täydennettiin savukaasupesurin osalta, ja mukaan arviointiin otettiin myös henkiset riskit, joita kartoitettiin sähköisellä kyselylomakkeella. Kantavana ajatuksena on tunnistaa vaarat ja riskit jo ennen kuin varsinaisia tapaturmia pääsee syntymään.”, Tuokkola kertoo.

Westenergyllä turvallisuutta edistetään monin eri tavoin. Westenergyn koko henkilökunnalta edellytetään ensiapuvalmiutta sekä Työturvallisuuskorttia. Ulkopuoliset työntekijät käyvät lisäksi läpi turvallisuusperehdytyksen, joka on mahdollista käydä läpi hyvissä ajoin ennen laitokselle saapumista. Näin turvallisuusohjeita ei tarvitse käydä kiireessä läpi juuri ennen töiden aloittamista. Viime vuonna järjestettiin myös pelastusharjoitus yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa, ja harjoitus sekä esiin tulleet kehittämiskohteet käytiin läpi koko henkilöstön kesken. Lisäksi ajankohtaisista aiheista pidetään turvavartteja, ja säännöllisesti laitoksen tiloissa toteutetaan työsuojelukierroksia, joilla tarkastetaan laitoksen siisteys ja turvallisuusseikat.

Henkilöstön koulutukseen ja työilmapiirin kehittämiseen panostetaan monin tavoin.

WE-vuosikertomus_2019_Työturvallisuus ja ty oterveys

Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on hyvän työilmapiirin ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta hyvin keskeisessä asemassa, ja Westenergyllä panostetaankin monipuolisesti henkilöstön koulutukseen ja  työilmapiirin kehittämiseen. Jokaiselle työntekijälle laaditaan tavoitekeskustelun pohjalta henkilökohtainen koulutussuunnitelma, jossa yhtiön tarpeet ja ne alueet, joilla työntekijä haluaisi kehittyä ja syventää osaamistaan, nivoutuvat yhteen. Hyvän yhteishengen ylläpitämiseksi järjestetään vuosittain erilaisia tapahtumia ja tempauksia TyKy-päivien merkeissä. Viime vuonna henkilöstö pääsi kisailemaan leikkimielisesti ekoammunnan ja erilaisten näppäryystehtävien parissa Reinon Tuvalla Kurikassa. Westenergyn laitokselta löytyy myös kuntosali, joka on työntekijöiden vapaassa käytössä.

Westenergy oli mukana Vaasan Vuoden Työnantaja 2019 -kilpailussa, johon osallistuminen tapahtui työntekijöiden ilmoitusten perusteella. Westenergy sijoittui kilpailussa hienosti finaaliin.

WE-vuosikertomus_2019_Työtapaturmat_FI

Nolla tapaturmaa -foorumi myönsi Westenergylle korkeimman tasoluokituksen: Työturvallisuuden Maailman kärjessä jo kolmantena vuonna peräkkäin. Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, joka pyrkii kehittämään työturvallisuutta ja työhyvinvointia sekä jakaa hyviä käytäntöjä jäsenorganisaatioiden kesken.