Yhteisöllisyys

Aktiivista viestintää kiertotaloudesta ja energiahyödyntämisestä

Westenergy on kiertotalousyritys, joka toimii linkkinä kunnallisen jätehuollon ja energiasektorin välillä. Molemmat alat ovat muuttuneet hurjasti erityisesti viime vuosikymmenen aikana, ja Westenergy pyrkii viestimään tästä kehityksestä aktiivisesti laajan toiminta-alueensa asukkaille. ”Otamme vastaan vuosittain tuhansia vierailijoita, joille kerromme yhtiön ja laitoksen toiminnan lisäksi laajemmin kiertotaloudesta, energian tuotannosta sekä energiahyödyntämisen roolista yhteiskunnassa. Suuri osa Westenergyllä vierailevista ryhmistä on koululaisia ja opiskelijoita, ja tutustumiskäynti onkin muodostunut monissa toiminta-alueen oppilaitoksissa keskeiseksi osaksi ympäristö- ja energiakasvatusta. Tutustumiskäynti on tehokas tapa oppia ymmärtämään, mistä sähkö ja kaukolämpö ovat oikeastaan peräisin, ja mitä omille roskille tapahtuu.”, kertoo Westenergyn tiedottaja Sanna Hautamaa, joka ottaa vastaan suurimman osan vierailuryhmistä. Viime vuonna Westenergyn toimintaan kävi tutustumassa noin 2500 kiinnostunutta kävijää.

Tutustumiskäynti Westenergyllä on monissa oppilaitoksissa keskeinen osa energia- ja ympäristökasvatusta.

Vierailut laitoksessa ovat keskeinen osa yhtiön viestintää, mutta sidosryhmille viestitään myös monin muin tavoin. ”Tiedotamme aktiivisesti yhtiön tapahtumista ja ajankohtaisista asioista, tuotamme sisältöä sosiaaliseen mediaan ja tapaamme toiminta-alueen asukkaita erilaisilla messuilla ja tapahtumissa. Tiedottajamme Sanna tuottaa mielenkiintoista sisältöä sosiaalisen median kanaviin, ja olemmekin saaneet somessa jatkuvasti lisää seuraajia. Viime vuonna osallistuimme esimerkiksi Vaasan ammattikorkeakoululla järjestetylle kiertotalousviikolle, EnergyWeekin kiertotalousseminaariin ja Vaasan yliopiston EnergyDayhyn, joka on alueen yritysten ja opiskelijoiden kohtaamispaikka. Viime vuonna aloitimme myös työn yhtiön graafisen ilmeen uudistamiseksi, joten esimerkiksi kotisivumme ovat uudistuneet täysin. Aktiivinen ja ajankohtainen viestintä on ollut keskeinen osa Westenergyn toimintaa yhtiön perustamisesta alkaen.”, kertoo laatu- ja viestintävastaavana Westenergyllä työskentelevä Riina Kivikangas.

Westenergylle on vuosittain laadittu eri aiheita käsitteleviä lopputöitä.

Tärkeä osa yhteisöllisyystoimintaamme on yhteistyö opiskelijoiden kanssa. ”Tarjoamme kesätyömahdollisuuksia tuotannossa, kunnossapidossa ja hallinnon puolella, ja opiskelijat ovat työskennelleet myös vierailuvastaavina ja esitelleet yhtiön toimintaa vierailuryhmille. Erityisesti kiireisinä vierailukuukausina vierailuvastaavista on meille suuri apu, ja samalla opiskelijat saavat arvokasta esiintymiskokemusta ja oppivat luonnollisesti paljon kiertotaloudesta ja energia-asioista.”, Kivikangas kertoo. Westenergy on tarjonnut kesätyömahdollisuuksia myös nuorille. Viime vuonna palkattiin kolme 16-vuotiasta nuorta hoitamaan laitoksen laajoja piha-alueita.

Westenergylle on vuosittain laadittu myös eri aiheita käsitteleviä lopputöitä. Viime vuonna valmistuneessa lopputyössä pureuduttiin laitoksen tehonkorotuksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tutustu Westenergylle laadittuihin lopputöihin täällä.

Toiminta etujärjestöissä

 

Westenergy pyrkii edistämään jäte-energia-alan tunnettuutta ja toimintaa eri järjestöissä, kuten Energiateollisuus ry:ssä (ET) ja Suomen Kiertovoima ry:ssä (KIVO). ET edustaa yrityksiä, joiden toiminta liittyy sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tuottamiseen tai myyntiin tai niihin liittyviin palveluihin; KIVO edustaa puolestaan julkista jätehuoltoa ja kuntien jätelaitoksia. Westenergy on jäsenenä myös CEWEP:ssä (Confederation of European Waste-to-Energy Plants), joka on eurooppalainen jätevoimaloiden omistajien ja ylläpitäjien kattojärjestö, ja ISWA:ssa (The International Solid Waste Association), joka pyrkii edistämään ja kehittämään jätteen ammattimaista käsittelyä kansainvälisellä tasolla.

Westenergy kuuluu myös Nolla tapaturmaa -foorumiin, joka on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuvaan parantamiseen sekä hyvien käytäntöjen levittämiseen tähtäävä työpaikkojen muodostama verkosto. Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi kuuluu VEBIC:n eli Vaasa Business Innovation Centren neuvoa-antavaan ohjausryhmään. Ohjausryhmä tukee Vaasan yliopiston ja VEBIC:n toimintaa sekä pyrkii edistämään yhteistyötä ja sitouttamaan ympäröivää yhteiskuntaa yliopiston toimintaan ja sen kehittämiseen.