hero year
hero arrow
WE_lukuina_WE-lukuina_SE

VD:s översikt

Verksamheten utvecklas med utsläppsfrihet och främjande av cirkulär ekonomi som utgångspunkter

Utvecklingen inom avfalls- och energibranschen har särskilt under det senaste årtiondet varit fartfylld, och takten verkar tillta i framtiden. Den starka strävan efter utsläppsfrihet präglar utvecklingen inom båda branscherna.

VD:s översikt

Cirkulär ekonomi

Projekt inom cirkulär ekonomi

Målet med Westenergys nya strategi är att utveckla såväl bolagets kärnverksamhet som ett mer omfattande ekosystem för cirkulär ekonomi. Vårt huvudsakliga mål är att vara en kolneutral energiproducent senast år 2030, och därtill vill vi som bolag och som ett lokomotiv för ekosystemet vara en ledande sorterare och en pionjär för slutna kretslopp. Våra projekt inom cirkulär ekonomi bidrar till att målen förvandlas till konkreta gärningar.

Cirkulär ekonomi

Produktion och underhåll

Mer energi, renare rökgaser

År 2019 kan ses som ett väldigt lyckat år: Westenergys anläggning producerade en rekordmängd fjärrvärme – 379 gigawattimmar.

Produktion och underhåll

Arbetssäkerhet och -hälsa

WE-vuosikertomus_2019_Työtapaturmat_SE

Förebyggande verksamhet är en hörnsten för säkerhet

På Westenergy behandlas nya säkerhetsobservationer och -anmälningar dagligen i samband med morgonmötet, och samtidigt fastställs korrigerande eller förebyggande åtgärder samt tidtabell för genomförandet.

Arbetssäkerhet och -hälsa

Miljö

Övervakning av utsläpp och avfallskvalitet är centrala i miljöverksamheten

Vårt mål är att årligen granska 100 lass. Även om de representerar en bråkdel av alla lass som tas emot vid anläggningen, erbjuder de oss viktig information om hur sorteringen fungerar.

Miljö

Gemenskap

Aktiv kommunikation om cirkulär ekonomi och utvinning av energi

Vi tar varje år emot tusentals besökare som, förutom informationen om bolagets och anläggningens verksamhet, även får höra om cirkulär ekonomi, energiproduktion och utvinnande av energi samt deras roll i samhället i ett vidare perspektiv.

Gemenskap